Home
Home.
Profiel.
Voor wie?.
Procedure.
Contact pagina.

Voorbeeld van een bouwcase

 

Vast tussen regels en praktijk

In een pand met een rijksmonumentale status is een hotel gevestigd. Om het hotel beter te kunnen exploiteren maakt de eigenaar een bouwplan met onder andere een lift voor rolstoelgebruikers. Voordat de verbouw begon kreeg de eigenaar een bouw- en monumentenvergunning van de gemeente. Er zou een speciaal voor verbouwsituaties ontworpen en goedgekeurde standaardlift komen.
Bij het uitgraven van de liftput bleek dat de monumentale funderingsvoet van de aanpalende monumentale bouwmuur  aan de onderzijde uitkwam in de liftput.
De liftfabrikant gaf aan dat dit deel van de bouwmuur gesloopt diende te worden omdat anders de liftput niet volgens de typekeuring gemaakt werd en dus zou afwijken van het goedgekeurde model. Een niet goedgekeurde lift kon niet in gebruik worden genomen. De gemeente gaf aan dat sloop van monumentale delen van het pand niet bespreekbaar waren. De fabrikant had de lift al in productie genomen.
De aannemer wilde de liftbestelling (tegen een behoorlijke vergoeding aan de fabrikant) annuleren en een ander (minder geschikt) type lift toepassen. De kosten van deze operatie wilde de aannemer opvoeren als meerwerk.


Omdat ABC Bouwcase deze meerwerkopgave moest kunnen verantwoorden aan de opdrachtgever is er een eigen onderzoek ingesteld. Uit gesprekken en overleggen met instanties en fabrikant bleek  na enige tijd dat het mogelijk was een aangepaste liftput  te realiseren waarmee de lift toch goedgekeurd kon worden. Deze oplossing bracht nauwelijks kosten met zich mee. De geringe meerkosten die er wel waren, nam de aannemer voor zijn rekening.