Home
Home.
Profiel.
Voor wie?.
Procedure.
Contact pagina.

Voorbeeld van een bouwcase

 

Geen bliksemafleiding, wel een bouwvergunning

Een bedrijf dat schoonmaakmiddelen produceert en verhandelt groeit sterk en wil daarom zijn bedrijfspand op een bedrijventerrein uitbreiden. Naast de bestaande bedrijfshal wil men een kantoor realiseren en achter de bedrijfshal wil men nieuwe opslagruimtes. Tussen deze gebouwen wordt een overkapping aangebracht.

De opslagruimtes moeten met het oog op brand- en explosiegevaar aan strenge eisen voldoen.

 

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning worden de eisen door de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente keer op keer verder opgeschroefd. Bij iedere verzwaring van de gestelde eisen is de opdrachtgever bereid de plannen en het bouwbudget aan te passen. De maat is echter vol als de gemeente ineens een bliksemafleider verplicht stelt. De eis is een reactie op twee recente blikseminslagen elders in de gemeente, die een brand tot gevolg hebben gehad. De verplichting geldt voor zowel de bestaande hal (die al jaren door het bedrijf wordt gebruikt) als voor de nieuwbouw. Deze installatie gaat een paar ton kosten.

 

ABC Bouwcase kan aantonen dat de door de gemeente gestelde eis onterecht is, ondanks de twee recente blikseminslagen. De bouw zal plaatsvinden in een gebied waarin de laatste dertig jaar de minste blikseminslagen van Nederland hebben plaatsgevonden. Omdat vergelijkbare gebouwen, in gebieden met beduidend meer inslagen, zonder bliksemafleider gerealiseerd zijn, heeft de gemeente deze eis laten vallen en wordt de vergunning verleend.