Home
Home.
Profiel.
Voor wie?.
Procedure.
Contact pagina.

Op basis van deze informatie maakt ABC Bouwcase een definitief Plan-van-aanpak. Hierin zijn ook een tijdsplanning en een overzicht van de beraamde kosten opgenomen.  

 

Na afloop van het tweede gesprek is er weer een keuzemogelijkheid voor de opdrachtgever:

  1. We laten het hierbij en de opdrachtgever ontvangt een rekening;
  2. We laten het hierbij en de opdrachtgever ontvangt een rekening. Daarnaast maken we afspraken over het uurtarief waarvoor de opdrachtgever in een later stadium van het bouwtraject advies of begeleiding kan aanvragen;
  3. We gaan door, ook voor dit tweede gesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Opdrachtgever en ABC Bouwcase tekenen een offerte en het Plan-van-aanpak als contract en wij begeleiden het bouwtraject tot het gereed is.

 

C-fase: Plan-van-aanpak wordt uitgevoerd

Op tafel ligt het definitieve Plan-van-aanpak. ABC Bouwcase communiceert met alle betrokken partijen om het Plan uit te voeren zoals het bedoeld was, inclusief de tijdsplanning en het door opdrachtgever geaccordeerde kostenoverzicht.

ABC Bouwcase Groningen
voor deskundig en onafhankelijk
bouwadvies en bouwbegeleiding.